Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Termoizolacja murów szczelinowych

Materiał ten dzięki hydrofobizacji (dodatkowe naniesienie na włókno roztworu silikonu) jest odporny na nasiąkanie wodą w stopniu o wiele większym, niż produkty URSA do ocieplenia dachu stromego. Parametr ten wynosi 3kg/m2 przy długotrwałym zanurzeniu płyty i 1 kg/m2 przy krótkotrwałym jej zanurzeniu. Płyty posiadają z jednej strony powłokę z welonu szklanego w kolorze jasnożółtym. Warstwa ta nie wpływa na zmniejszenie paroprzepuszczalności całego materiału, powłoka wiąże włókna, usztywnia płytę i stanowi gładką powierzchnię pod talerzyki montażowe .

Produkty można montować przy pomocy kołków montażowych bez ograniczenia wysokości.
Płyty URSA KDP 2/V są dostarczane w opakowaniach komprymowanych, Multipakach tzn przy grubości płyty 100 mm w jednym opakowaniu typu MPS jest aż 37,5 m2 materiału. Płyty URSA AKP 3/V mają większą sztywność i dostarczane są na budowę w formie nie ściśniętej. W pojedynczej paczce URSA AKP 3/V przy grubości 100 mm znajduje się 3,75 m2. Do izolacji muru warstwowego można również zastosować płyty URSA FKP bez powłoki z welonu szklanego.Tab. 1 Porównanie współczynnika U przenikania ciepła w murach warstwowych
Wymóg dla ściany zewnętrznej wielowarstwowej: zgodnie z przepisami współczynnik Uk ≤ 0,30 W/m2 K) URSA FKP, URSA KDP2/V, URSA AKP3/V

W obliczeniach uwzględniono następujące warstwy konstrukcji ściany: tynk wewnętrzny 10 mm (λ = 0,70 W/mK), mur z cegły wapiennej 240mm (λ =0,79 W/mK), płyty izolacyjne URSA, pustka powietrzna 3 cm, mur okładzinowy z cegły klinkierowej 120mm (λ = 0,70 W/mK).
W obliczeniach uwzględniono poprawkę na mostki termiczne ze względu na łączniki mechaniczne.

Z tabeli tej wynika, że dla uzyskania jednakowej izolacyjności cieplnej takiej konstrukcji należy zastosować jeden z 3 produktów:
• 120 cm URSA FKP,
• 100 cm URSA KDP 2/V,
• 90 cm URSA AKP 3/V.

WYTYCZNE MONTAŻU WEŁNY URSA JAKO TERMOIZOLACJI W MURACH SZCZELINOWYCH

Mury warstwowe należy wykonywać ze szczeliną powietrzną w przypadku, gdy zewnętrzna warstwa muru wykonana jest z materiału o dużym oporze dyfuzyjnym np. z cegły klinkierowej. Minimalna szerokość szczeliny powinna wynosić w najwęższym miejscu 2,0 cm. Uwzględniając niedokładności należy przewidzieć szczelinę o szerokości 4,0 cm.
1. Po rozpakowaniu płyt izolacyjnych należy odczekać kilka minut do czasu, aż płyta rozpręży się do wartości nominalnej.
2. Ścianę trójwarstwową zaleca się izolować termicznie odcinkami o wysokości 80 - 100cm wznosząc w pierwszym etapie ścianę nośną i osadzając pręty kotew w ilości: 4 kotwy/ m2 ściany w rozstawie pionowym co 50 cm, a poziomym maks.:

- co 65 cm, kiedy odległość między warstwami muru ≤ 10 cm

-co 50 cm, kiedy odległość między warstwami muru > 10 cm.

Przy otworach okiennych i drzwiowych, przy narożu budynku należy dodatkowo umieścić po 3 kotwy na 1 m; linia kotew - 15 cm od otworów
3. Płyty nakłada się na zabezpieczone antykorozyjnie pręty łączące obie warstwy muru ("metoda na jeża"), uważając, aby nie porozrywać welonu szklanego.
4. Talerzyki plastikowe na prętach mocujących dociskają do muru płyty izolacyjne, które dzięki swej elastyczności dokładnie dopasowują się do powierzchni ściany. Talerzyki powinny posiadać kapinos dla prawidłowego odprowadzenia wody skroplinowej.
5. Płyty termoizolacyjne powinny do siebie ściśle przylegać, aby nie powstawały mostki termiczne.
6. Na narożach płyty izolacyjne powinny zachodzić na siebie; nie trzeba wykonać dodatkowej powłoki z welonu szklanego
7. W ścianie należy wykonać szczelinę powietrzną wentylowaną o szerokości 4,0 cm.
8. W celu zapewnienia właściwej wentylacji w murze dołem i górą należy wykonać otwory wentylacyjne o powierzchni 15 cm2 na metr długości ściany (wg PN-EN-ISO 6946). Mogą to być nie wypełnione spoiny w rzędzie nawiewnym lub specjalne kratki nawiewne. Pod okapem lub pod gzymsem wsporczym w budynkach wielokondygnacyjnych, należy zapewnić wylot powietrza o takiej samej powierzchni.
9. W miejscu podparcia ściany osłonowej (fakturowej, fasadowej) wykonuje się fartuch z papy podkładowej na wyokrąglonej warstwie zaprawy. Umożliwia to odprowadzenie skroplin ze szczeliny wentylacyjnej.
10. Podczas przerw we wznoszeniu muru szczelinowego jego grzbiet należy zabezpieczyć przed deszczem.
11. Przy wznoszeniu muru szczelinowego należy przestrzegać wskazań producentów elementów murów warstwowych ( np. dot. przezbrajania muru, wykonania dylatacji, itp. )

Uwaga. Punkty 7,8,9 nie dotyczą wykonywania murów warstwowych bez szczeliny, a warstwy takiego muru łączą pręty bez talerzyków.